Μία φορὰ κάθε μήνα, ἡμέρα Δευτέρα, γίνονται ὁμιλίες στὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Στὶς 7:00 μ.μ. οἱ ἱερεῖς καὶ τὰ νέα παιδιὰ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ψέλνουν τὴν Παράκληση καὶ ἀμέσως μετὰ ξεκινάει ἡ ὁμιλία.

Οἱ ὁμιλίες ἀπευθύνονται σὲ ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, ἰδιαίτερα σὲ νέα παιδιά, ἐργαζόμενους καὶ φοιτητές.