Ὁμιλία π. Γαβριὴλ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων τοῦ 2015, στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

Ὁμιλία π. Γαβριὴλ στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, μὲ ἀφορμὴ εὐχετήρια ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη.

Ὁμιλία τοῦ π. Γαβριὴλ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας, τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 2016, στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

Ὁμιλία παππούλη τήν Κυριακή 28/9/2014 στόν Ἅγιο Ἀνδρέα μέ ἀφορμή τόν Ἀνδρέα καί τήν Φιλοθέη Παντελίδου

Ὁμιλία του Γέροντα πατρός Γαβριήλ μέ ἀφορμή τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας