Ἀκολουθίες στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι, λόγω ἐκτάκτων συνθηκῶν, ἀναβάλλεται ἡ καθιερωμένη καὶ κατ' ἔτος τελουμένη στὶς 2 Ὀκτωβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἱερὰ Ἀγρυπνία εἰς μνήμην τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.

Ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐν εὐθέτω χρόνω, ἐνῶ θὰ ὑπάρξει ἐγκαίρως σχετικὴ νεώτερη ἀνακοίνωση.

Ἐπίσης, τὴν Κυριακὴ 4 Ὀκτωβρίου δὲν θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία. 

Ἀπὸ τὸ ἑπόμενο Σάββατο 10 Ὀκτωβρίου θὰ τελοῦνται κανονικὰ ὅλες οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες. 

Τὴν Κυριακὴ 11 Ὀκτωβρίου ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ κανονικὰ στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα.