Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 17 Μαΐου θἀ γίνονται κανονικὰ οἱ Ἀκολουθίες καὶ Θ. Λειτουργίες μὲ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὸ Μετόχι τοῦ Μοναστηριοῦ μας στὸν Ὠρωπὸ καὶ στὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὴν Ἀθήνα, οἱ ὁποῖες πλέον δὲν θὰ μεταδίδονται διαδικτυακά.

Γιὰ τὸ ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θὰ ἐνημερώνεστε ἀπὸ τὶς ἑνότητες «Ἀκολουθίες - Πανηγύρεις στὸ Μετόχι τοῦ Ὠρωποῦ» καὶ «Ἀκολουθίες - Πανηγύρεις στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα».

Σᾶς περιμένουμε μὲ πολλὴ χαρά.