Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων μέχρι τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ Πάσχα, μπορεῖτε νὰ παρακολουθεῖτε σὲ ἀπευθείας διαδικτυακὴ μετάδοση τὶς ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος ποὺ θὰ γίνονται στὸ Μετόχι τοῦ Μοναστηριοῦ μας στὸν Ὠρωπὸ ἀλλὰ καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀνδρέου στὴν Ἀθήνα. 

..

..

Γιὰ τὶς Ἀκολουθίες ἀπὸ τὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βρυούλων στὸν Ὠρωπὸ ἐγγραφεῖτε στὸ κανάλι monastiri panagia vrioulon στὸ Youtube .

Γιὰ νὰ συνδεθεῖτε, πατῆστε ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UC6RxxlSx3wTvIotvcGky3lA

..

..

Γιὰ τὶς Ἀκολουθίες ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀνδρέου στὴν Ἀθήνα ἐγγραφεῖτε στὸ κανάλι Τόπος μαρτυρίου Αγίας Φιλοθέης στὸ Youtube .

Γιὰ νὰ συνδεθεῖτε, πατῆστε ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCQlI2EKrrus1AqVb1o4QSvA

..

..

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν στὸ Μετόχι τοῦ Ὠρωποῦ

Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Δευτέρα, 7.00 π.μ.: Προγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη, 7.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τετάρτη, 7.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

Μεγάλη Πέμπτη, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

6.30 μ.μ.: Τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου

Μεγάλη Παρασκευὴ, 8.00 π.μ.: Μεγάλες Ὧρες

10.00 π.μ.: Ἡ Ἀποκαθήλωσις

5.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

Μεγάλο Σάββατο, 7.00 π.μ.: Ἡ Πρώτη Ἀνάσταση, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

11.15 μ.μ.: Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

Δευτέρα 20 Ἀπριλίου, 7.15 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου)

10.00 - 12.30 μ.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης)

Τετάρτη 22 Ἀπριλίου, 10.00 - 12.30 μ.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου)

Πέμπτη 23 Ἀπριλίου, 10.00 - 12.30 μ.μ.: Θεία Λειτουργία (Ζωοδόχου Πηγῆς, Ὁσίας Ἐλισάβετ).

Σάββατο 25 Ἀπριλίου, 10.00 μ.μ. - 1.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ).

Παρασκευὴ 1 Μαΐου, 9.30 μ.μ. - 12.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἀνακομιδὴ τιμίων λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου).

Σάββατο 2 Μαΐου, 9.30 μ.μ. - 12.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας τῶν Μαρτύρων).

Παρασκευὴ 8 Μαΐου, 9.30 μ.μ. - 1.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, Προφήτου Ἠσαΐου, Ἁγίου Χριστοφόρου).

Σάββατο 9 Μαΐου, 9.30 μ.μ. - 1.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου).

Τρίτη 12 Μαΐου, 9.30 μ.μ. -12.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Μεσοπεντηκοστῆς, Ἁγίας Γλυκερίας).

....

 

Κυριακὴ 17 Μαΐου, 7.15 -10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως) κανονικὰ στὸ Μοναστήρι

..

..

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα

Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 7.00 π.μ.: Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Δευτέρα, 7.00 π.μ.: Προγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη, 7.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τετάρτη, 7.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

9.30 π.μ.: Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

Μεγάλη Πέμπτη, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

6.30 μ.μ.: Τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου

Μεγάλη Παρασκευὴ, 8.00 π.μ.: Οἱ Μεγάλες Ὧρες

9.30 π.μ.: Ἡ Ἀποκαθήλωσις

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

Μεγάλο Σάββατο, 7.00 π.μ.: Ἡ Πρώτη Ἀνάσταση, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

11.00 μ.μ.: Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

Δευτέρα 20 Ἀπριλίου, 7.00 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου)

Πέμπτη 23 Ἀπριλίου, 7.00 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου)

Παρασκευὴ 24 Ἀπριλίου, 7.00 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ζωοδόχου Πηγῆς, Ὁσίας Ἐλισάβετ)

Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου, 7.00 - 10.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ)

Πέμπτη 30 Ἀπριλίου, 7.00 π.μ. - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀποστόλου)

Σάββατο 2 Μαΐου, 7.00 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἀνακομιδὴ τιμίων λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου)

Κυριακὴ 3 Μαΐου, 7.00 - 10.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας τῶν Μαρτύρων)

Τρίτη 5 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος, Ἁγίου Ἐφραὶν τοῦ Ἱερομάρτυρος)

Παρασκευὴ 8 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου)

Σάββατο 9 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, Προφήτου Ἡσαΐου, Ἁγίου Χριστοφόρου τοῦ Μεγαλομάρτυρος)

Κυριακὴ 10 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου)

Δευτέρα 11 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου τῶν Ἰσαποστόλων)

Τετάρτη 13 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Μεσοπεντηκοστῆς, Ἁγίας Γλυκερίας)

Παρασκευὴ 15 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου)

Σάββατο 16 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Ἡγιασμένου)

...

Κυριακὴ 17 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως) κανονικὰ στὸν Ναὸ.