Εἶναι ποτέ δυνατόν μιὰ γυναίκα ρωμιά, στὰ δύσβατα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας (περίπου ἕναν αἰώνα μετά τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης) νὰ φτιάχνει σχολεῖα στὴν Ἀθήνα, νὰ ἱδρύει νοσηλευτήρια καὶ ὀρφανοτροφεῖα, νὰ βοηθᾶ φτωχούς καὶ ἀνήμπορους, νὰ προστατεύει νεαρές κοπέλες –Ἑλληνίδες καὶ Τουρκάλες- νὰ μήν καταλήξουν στὰ χαρέμια, νὰ ἀλληλογραφεῖ μὲ τὴ Γερουσία τῆς Βενετίας καὶ νὰ ζητᾶ δάνειο γιὰ τὰ φιλανθρωπία;

Ὅλα αὐτά, τὰ «ἀπίθανα» γιὰ νὰ συμβοῦν στἠ ζωή τῆς Ἀγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, διηγεῖται στὴ διαδικτυακή ἐκπομπή «Πέρασμα» τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καὶ Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν ἡ Ἡγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγία τῶν Βρυούλων Γερόντισσα Φιλοθέη.

Ἡ ἐκπομπή φιλοξενεῖται στὸ Ναΰδριο τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα στὴν πλατεία Ἀμερικῆς, ποὺ ἀπετέλεσε τὸ καθολικό Μετοχίου ποὺ ἵδρυσε ἡ Ἀγία Φιλοθέη στὰ Πατήσια καὶ στὸ ὁποῖο συνελήφθη ἡ Ἁγία καὶ μαρτύρησε. Στὴν ἐκπομπή ἐπισκεπτόμαστε καὶ τὸ Ἱερό Ἠσυχαστήριο Παναγία τῶν Βρυούλων στὰ Πατήσια.

Μιὰ διαδικτυακὴ συνάντηση (σὲ καιρούς δύσκολους, ἀλλά μὲ αἰσιοδοξία καὶ πίστη) ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴ Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021. Διότι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καταδεικνύουν σὲ ὅλους μας σήμερα ὅτι ἡ ἀπογοήτευση δὲν χωρᾶ, καθώς πράγματι «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν».