Ὁμιλία τοῦ π. Γαβριὴλ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας, τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 2016, στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.