Ὁμιλία π. Γαβριὴλ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων τοῦ 2015, στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.