Ὁμιλία τοῦ Γέροντα πατρός Γαβριήλ μέ ἀφορμή τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου