Τὴν Δευτέρα 28 Ἰανουαρίου μίλησε στὴν συνάντηση ποὺ γίνεται κάθε Δευτέρα στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Μπρατσιώτης μὲ θέμα «Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ὡς Ἁγία Γραφή».

 

Μέρος Α'

 

 

 


Μέρος Β'

 

 

 


Μέρος Γ'