Τό Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2012στό ἐκκλησάκι μας ἔγινε τό τεσσαροκονθήμερο μνημόσυνο τῆς κας Καλλιόπης Σταυρίδου, παλιᾶς ἐνορίτισσας μας ἡ ὁποία καταγόταν ἀπό τήν Πόλη. Ἡ κα Καλλιόπη μᾶς ἀγαποῦσε ὅλους πάρα πολύ καί κυριολεκτικά καμάρωνε τόν π. Γαβριήλ καί τούς ὑπόλοιπους ἱερεῖς τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου καθώς καί τό μοναστηράκι μας. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό πώς ὅσα χρόνια ἤμασταν στό μοναστήρι τῆς Ἀθήνας, πού ἦταν πολύ κοντά στό σπίτι τῆς κας Καλλιόπης, δέν ἔλειψε σχεδόν καμία Κυριακή ἀπό τήν Θ. Λειτουργία. Κατέβαινε, ἀξημέρωτα ἀκόμη τήν ὁδό Ἰβήρων καί μᾶς καλημέριζε στήν πόρτα τοῦ μοναστηριοῦ μέ ἕνα πολύ ζεστό χαμόγελο.

Στό τεσσαροκόνθημερο μνημόσυνο παρευρέθηκαν ἐκτός ἀπό τήν καλή της ἀδελφή τήν κα Ἔφη καί ὁ ἀγαπημένος τους ἀνηψιός Αὐξέντιος Καλαγκός, ὁ διάσημος παιδοκαρδιοχειρουργός. Τόν κο Καλαγκό προσφώνησε ὁ π. Γαβριήλ. Παραθέτουμε τά λογάκια τοῦ π. Γαβριήλ καί στήν συνέχεια τοῦ ἴδιου τοῦ κου Καλαγκοῦ.

« Κύριε καθηγητά, θά μοῦ ἐπιτρέψετε παρότι ἤμουν ἀπροετοίμαστος νά πῶ δύο λόγια γιά σᾶς. Ἔχουμε ἀνάμεσά μας ἕνα παγκοσμίως γνωστό πρόσωπο, τόν ἀγαπημένο ἀνηψιό τῆς μακαριστῆς κας Καλλιόπης καί τῆς κας Ἐφούλας, τόν παιδοκαρδιοχειρουργό κ. Αὐξέντιο Καλαγκό. Ὁ Αὐξέντιος εἶναι πρόσωπο τῆς ἐνορίας μας, γιατί δέν τόν γνωρίσαμε μέσα ἀπό τό διαδίκτυο καί τά δημοσιεύματα ὅπως οἱ περισσότεροι Ἕλληνες τόν ἔχουν γνωρίσει, ἀλλά ἀπό τά αίτήματα τῶν δύο θείων του τῆς κας Καλλιόπης καί τῆς κας Ἔφης. Μᾶς ἔλεγαν, νά προσεύχεστε γιά τόν Αὐξέντιο, ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τά χέρια του γιά νά βοηθάει.

Ὁ Αὐξέντιος Καλαγκός εἶναι ἕνα πρόσωπο πού μέχρι πρίν ἕνα χρόνο εἶχε χειρουργήσει 9 χιλιάδες παιδάκια στήν καρδιά. 9 χιλιάδες παιδάκια πού δέν θά ζοῦσαν τώρα, τά ἔχει χειρουργήσει ἐντελῶς δωρεάν καί αὐτά εἶναι παιδάκια τοῦ τρίτου κόσμου.Μέ μιά ὁμάδα γιατρῶν πού ἔχει ἐπισκέπτεται αὐτές τίς χῶρες καί χειρουργεῖ παιδάκια τελείως ἄπορα.

Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος βαθειά θρησκευόμενος, ἔχει τελειώσει Ἰατρική στήν Πόλη, οἱ γονεῖς του τοῦ ἔχουν μεταδώσει αὐτήν τήν ἀγάπη καί τό ἦθος, καί ὄ,τι κάνει τό κάνει γιά τόν Χριστό καί τά παιδιά.

Κε Καλαγκέ σᾶς ἀγαπᾶμε. Πάντα τό ἔλεγα ὅτι ἡ Ἀνατολή δέν μᾶς ἔχει δώσει μόνο τούς μεγάλους Ἁγίους, Ἁγιοτόκος Ἀνατολή, ἀλλά μᾶς ἔχει δώσει καί ἀνθρώπους μέ πάρα πολύ ἀγάπη.

Ὁ κος Καλαγκός γυρνάει ὅλο τόν κόσμο. Εἶναι καθηγητής στήν Ἐλβετία, στή Γενεύη. Ἀλλά μιά ἑβδομάδα τόν μῆνα γυρνάει ὅλο τόν κόσμο, γιά νά χειρουργεῖ παιδάκια δωρεάν».

Στή συνέχεια ὁ κος Καλαγκός εὐχαρίστησε τόν π. Γαβριήλ γιά τά ζεστά του λόγια καί πολύ συγκινημένος εἶπε: «Ὁ,τι εἶμαι τό χρωστῶ καταρχήν στόν πατέρα μου ὁ ὁποῖος ἦταν παθολόγος στήν Πόλη καί μοῦ ἔλεγε ἀπό μικρό παιδί «θά σοῦ μάθω νά δίνεις μέ ζεστά χέρια. Αὐτά πού σοῦ ἔδωσε ἡ κοινωνία παιδί μου, πρέπει μιά μέρα νά τά ἐπιστρέψεις».

Αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο πού κάνω σήμερα εἶναι μιά σταγόνα σέ ἕνα μεγάλο ὠκεανό. Οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιες. Ἔχω ἐγχειρήσει 9 χιλιάδες παιδιά καί ὑπάρχουν μέχρι τώρα περίπου 10 ἐκατομμύρια παιδιά πού πάσχουν ἀπό τέτοιες παθήσεις.Καί ἄν ὅλοι προσπαθήσουν νά προσφέρουν τήν «καρδιά» τους σ’ αὐτό τόν κόσμο, θά ἔχουμε λιγότερα προβλήματα. Εὐχαριστῶ ὅλους γιά τήν ἀγάπη σας.