Ἡ Γερόντισσα Φιλοθέη, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου της «Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη, ἡ Γερόντισσα τῆς χαρᾶς», μίλησε γιὰ τὸν θαυμαστὸ βίο τῆς Γερόντισσας Γαβριηλίας στὴν ἐκπομπὴ «Ραδιοπαραμυθία» τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας τῆς 28.6.2018.