Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων μέχρι τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ Πάσχα, μπορεῖτε νὰ παρακολουθεῖτε σὲ ἀπευθείας διαδικτυακὴ μετάδοση τὶς ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος ποὺ θὰ γίνονται στὸ Μετόχι τοῦ Μοναστηριοῦ μας στὸν Ὠρωπὸ ἀλλὰ καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀνδρέου στὴν Ἀθήνα.

..

..

Γιὰ τὶς Ἀκολουθίες ἀπὸ τὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βρυούλων στὸν Ὠρωπὸ ἐγγραφεῖτε στὸ κανάλι monastiri panagia vrioulon στὸ Youtube .

Γιὰ νὰ συνδεθεῖτε, πατῆστε ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UC6RxxlSx3wTvIotvcGky3lA

..

..

Γιὰ τὶς Ἀκολουθίες ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀνδρέου στὴν Ἀθήνα ἐγγραφεῖτε στὸ κανάλι Τόπος μαρτυρίου Αγίας Φιλοθέης στὸ Youtube .

Γιὰ νὰ συνδεθεῖτε, πατῆστε ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCQlI2EKrrus1AqVb1o4QSvA

..

..

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν στὸ Μετόχι τοῦ Ὠρωποῦ

Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Δευτέρα, 7.00 π.μ.: Προγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη, 7.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τετάρτη, 7.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

Μεγάλη Πέμπτη, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

6.30 μ.μ.: Τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου

Μεγάλη Παρασκευὴ, 8.00 π.μ.: Μεγάλες Ὧρες

10.00 π.μ.: Ἡ Ἀποκαθήλωσις

5.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

Μεγάλο Σάββατο, 7.00 π.μ.: Ἡ Πρώτη Ἀνάσταση, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

11.15 μ.μ.: Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

Δευτέρα 20 Ἀπριλίου, 7.15 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου)

10.00 - 12.30 μ.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης)

Τετάρτη 22 Ἀπριλίου, 10.00 - 12.30 μ.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου)

Πέμπτη 23 Ἀπριλίου, 10.00 - 12.30 μ.μ.: Θεία Λειτουργία (Ζωοδόχου Πηγῆς, Ὁσίας Ἐλισάβετ).

Σάββατο 25 Ἀπριλίου, 10.00 μ.μ. - 1.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ).

Παρασκευὴ 1 Μαΐου, 9.30 μ.μ. - 12.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἀνακομιδὴ τιμίων λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου).

Σάββατο 2 Μαΐου, 9.30 μ.μ. - 12.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας τῶν Μαρτύρων).

Παρασκευὴ 8 Μαΐου, 9.30 μ.μ. - 1.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, Προφήτου Ἠσαΐου, Ἁγίου Χριστοφόρου).

Σάββατο 9 Μαΐου, 9.30 μ.μ. - 1.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου).

Τρίτη 12 Μαΐου, 9.30 μ.μ. -12.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Μεσοπεντηκοστῆς, Ἁγίας Γλυκερίας).

....

 

Κυριακὴ 17 Μαΐου, 7.15 -10.15 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως) κανονικὰ στὸ Μοναστήρι

..

..

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα

Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 7.00 π.μ.: Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Δευτέρα, 7.00 π.μ.: Προγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη, 7.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τετάρτη, 7.00 π.μ.: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

9.30 π.μ.: Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου

7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

Μεγάλη Πέμπτη, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

6.30 μ.μ.: Τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου

Μεγάλη Παρασκευὴ, 8.00 π.μ.: Οἱ Μεγάλες Ὧρες

9.30 π.μ.: Ἡ Ἀποκαθήλωσις

6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

Μεγάλο Σάββατο, 7.00 π.μ.: Ἡ Πρώτη Ἀνάσταση, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

11.00 μ.μ.: Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

Δευτέρα 20 Ἀπριλίου, 7.00 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου)

Πέμπτη 23 Ἀπριλίου, 7.00 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου)

Παρασκευὴ 24 Ἀπριλίου, 7.00 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ζωοδόχου Πηγῆς, Ὁσίας Ἐλισάβετ)

Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου, 7.00 - 10.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ)

Πέμπτη 30 Ἀπριλίου, 7.00 π.μ. - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀποστόλου)

Σάββατο 2 Μαΐου, 7.00 - 9.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἀνακομιδὴ τιμίων λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου)

Κυριακὴ 3 Μαΐου, 7.00 - 10.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας τῶν Μαρτύρων)

Τρίτη 5 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Μεγαλομάρτυρος, Ἁγίου Ἐφραὶν τοῦ Ἱερομάρτυρος)

Παρασκευὴ 8 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου)

Σάββατο 9 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, Προφήτου Ἡσαΐου, Ἁγίου Χριστοφόρου τοῦ Μεγαλομάρτυρος)

Κυριακὴ 10 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου)

Δευτέρα 11 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου τῶν Ἰσαποστόλων)

Τετάρτη 13 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Μεσοπεντηκοστῆς, Ἁγίας Γλυκερίας)

Παρασκευὴ 15 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου)

Σάββατο 16 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Ἡγιασμένου)

...

Κυριακὴ 17 Μαΐου, 7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία (Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως) κανονικὰ στὸν Ναὸ.

(Συνομιλία Ἁγίου Πορφυρίου μὲ τὸν Ἱερομόναχο Ἀθανάσιο Σιμωνοπετρίτη)

- Πατέρα Ἀθανάσιε (μὲ πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι ἔτσι σφικτά), ἐγὼ εἶμαι τυφλὸς τώρα, τὰ μάτια μου τὰ σωματικὰ δὲν λειτουργοῦν, γιατὶ ἔχω καρκίνο στὴν ὑπόφυση, ἔχω ὅμως τὰ πνευματικὰ μάτια καὶ βλέπω. Πρὶν φύγεις, θέλω νὰ μοῦ πεῖς, τί εἶπε ὁ Γέροντας Αἰμιλιανὸς γιὰ τὸ 666 καὶ τὸν ἀντίχριστο;

Ἦταν ἐκεῖνες τὶς μέρες μετὰ τὸ Τσερνομπίλ. Ὁ κόσμος ἦταν ἀναστατωμένος καὶ πήγαινε κατὰ δεκάδες κάθε μέρα, ἰδιαιτέρως στὸν πατέρα Πορφύριο ποὺ ἦταν κοντὰ στὴν Ἀθήνα, καὶ ἀναστατωμένοι τὸν ρωτοῦσαν: «Τί θὰ γίνει; Θὰ ἔρθει ὁ ἀντίχριστος νὰ μᾶς σφραγίσει μὲ τὸ 666;»

- Γέροντα, μᾶς εἶπε σὲ μία σύναξη προχθὲς νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε. Ἐμεῖς νὰ ἐνδιαφερόμαστε νὰ ἔχουμε μία ζωντανὴ σχέση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τοῦ ἀντιχρίστου νὰ μὴν τοῦ δίνουμε πολλὴ σημασία, γιατί θὰ γίνει ἐκεῖνος τὸ κέντρο τῆς ζωῆς μας καὶ ὄχι ὁ Χριστός.

Ἀμέσως χτύπησε τὰ χεράκια του στὸ κρεβάτι.

-Τί λὲς παιδί μου, τί λὲς παιδί μου, δόξα Σοι ὁ Θεὸς ποὺ βρῆκα κι ἕναν πνευματικὸ νὰ συμφωνεῖ μαζί μου. Γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανούς, γιὰ μᾶς ὅταν βιώνουμε τὸν Χριστὸ δὲν ὑπάρχει ἀντίχριστος. Δὲν μοῦ λές; Ἐδῶ ποὺ κάθομαι στὸ κρεβάτι μπορεῖς νὰ καθίσεις ἐσύ;

- Ὄχι, Γέροντα.

- Γιατί;

- Διότι, ἐὰν καθίσω πάνω σας, θὰ σᾶς πλακώσω.

- Πότε μπορεῖς νὰ καθίσεις;

- Ὅταν φύγετε ἐσεῖς, Γέροντα, μπορῶ νὰ καθίσω ἐγώ.

- Ἀκριβῶς, παιδί μου, ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ψυχή μας. Ὅταν ἔχουμε μέσα μας τὸν Χριστό μας, μπορεῖ νὰ ἔρθει ὁ ἀντίχριστος; Μπορεῖ νὰ μπεῖ καμιὰ ἄλλη ἀντίθετη ὕπαρξη μέσα στὴν ψυχή μας;

Γι’ αὐτὸ σήμερα, παιδί μου, δὲν ἔχουμε τὸν Χριστὸ μέσα μας καὶ γι’ αὐτὸ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὸν ἀντίχριστο.

Ὅταν βάλουμε τὸν Χριστὸ μέσα μας, τὰ πάντα γίνονται Παράδεισος.

Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν κι ἔτσι πάντοτε, παιδί μου, νὰ λὲς στοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὸν ἀντίθετο δὲν τὸν φοβόμαστε...

Σὲ ἐκτέλεση τῆς ἀπὸ 16.3.2020 σχετικῆς κυβερνητικῆς ἀπόφασης, τὸ Μοναστήρι τοῦ Ὠρωποῦ θὰ παραμείνει κλειστὸ μέχρι νεωτέρας. 

Πρόγραμμα ἑορτῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, 6.30 μ.μ.: Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ Ἀρτοκλασία.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, 7.00 π.μ.: Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία μὲ Ἀρτοκλασία.

Στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ χοροστατήσει ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης.

Τετάρτη 6.30 μ.μ.: Παράκληση στὴν Ἁγία Φιλοθέη.

 Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 9 Ὀκτωβρίου, στὸ μετόχι τοῦ Ι. Ἡσυχαστηρίου «Παναγία τῶν Βρυούλων», πραγματοποιήθηκε ἡ Μεγαλοσχημία τῆς ἀδελφῆς Ἱερωνύμης, μὲ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Σουφλίου καί Ὁρεστιάδος κ. Δαμασκηνό καί παρουσία τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου καί Μάνης κ. Χρυσοστόμου. 

Στήν Ἀκολουθία παρέστησαν καί συμπροσευχήθηκαν πλῆθος ἱερέων, ἡ γερόντισσα Νυμφοδώρα μέ μοναχές ἀπό τήν Ι. Μονή Εἰσοδίων Θεοτόκου Μαρκοπούλου, οἱ ὁμότιμοι καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Νικόλαος Μπρατσιώτης καί κ. Ἀλέκος Σταυρόπουλος, οἱ καθηγητές τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς κ. Θάνος Μαρκόπουλος καί κα Δέσπω Χιλᾶ καθώς καί πλῆθος προσκυνητῶν. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Διδυμοτείχου, μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας εὐχήθηκε στήν νεόκουρη ἀδελφή νά εἶναι ἄξια τῆς κλήσεώς της. Προσφέροντάς της τὸν σταυρὸ τῆς τόνισε ὅτι τὸν λαμβάνει γιὰ νὰ τὸν ἔχει πάντα ὁδηγὸ στὴν ζωή της καὶ ὅτι ἡ πολιτεία της θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἰσάγγελος, σταυρική ἀλλά καὶ ἀναστάσιμη. Προσφέροντάς της τὴν λαμπάδα τῆς τόνισε ὅτι τὴν λαμβάνει γιὰ νὰ φωτίζει τὸν δικό της ἀγώνα ἀλλά καὶ νὰ φωτίζει μὲ τὸ παράδειγμά της καὶ τὴν προσευχή της ὅλον τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐμπνέει ἐλπίδα καὶ παρηγοριά. Καὶ ὅπως τὸ πῦρ φωτίζει, καίει ἀλλά καὶ δίνει θαλπωρή καὶ ἐλπίδα, ἔτσι καὶ ἡ ζωή τῶν μοναχῶν πρέπει νὰ εἶναι φῶς ποὺ νὰ ὁδηγεῖ τὸν σημερινό κουρασμένο ἄνθρωπο πρὸς τὸν Χριστό, πρέπει νὰ εἶναι εὐκαιρία μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς καὶ πρέπει νὰ εἶναι ἐλπίδα καὶ παραμυθία. 

Στὴν συνέχεια ἡ ἡγουμένη τοῦ Ι. Ἡσυχαστηρίου, μοναχή Φιλοθέη εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τῆς ἀδελφότητας, τῶν ἱερέων καὶ τῶν προσκυνητῶν τὸν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Διδυμοτείχου γιὰ τὴν μεγάλη του συμβολή στὴν ἵδρυση τοῦ Ι. Ἡσυχαστηρίου, κατόπιν εὐλογίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Σεραφείμ, καθώς καὶ γιὰ τὴν ἀδιάλειπτη συνεχή παρουσία καὶ στήριξή του τὰ 26 χρόνια ποὺ ὑπάρχει τὸ Ἡσυχαστήριο, τόσο στὴν Ἀθήνα, στὴν ὁδό Ἰβήρων, πλ. Ἀμερικῆς, ὅσο καὶ στὸ Μετόχι ποὺ βρίσκεται στὸ Μήλεσι Ὠρωποῦ. 

Εὐχαρίστησε ἐπίσης τοὺς συμπροσευχομένους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο καὶ Μάνης κ. Χρυσόστομο οἱ ὁποῖοι συνδέονταν μὲ βαθειά πνευματική φιλία μὲ τὸν μακαριστό γέροντα καὶ κτήτορα τοῦ Ἡσυχαστηρίου, Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ Τσάφο, καὶ ἀγαποῦν καὶ προστατεύουν τὴν ἀδελφότητα καὶ τὶς μοναχές. 

Τέλος ἡ ἡγουμένη ἀπευθυνόμενη στὸν Σεβασμιώτατο ἀνέφερε τὰ λογάκια ποὺ ὁ μακαριστός γέροντάς τους διδάχτηκε ἀπό τὴν μικρασιάτικη καρδιά τῆς βουρλιώτισσας μητέρας του, «τὴν πηγούλα ποὺ σὲ δρόσισε ποτέ μὴν τὴν ξεχνᾶς». Γιὰ ὅλη αὐτή τὴν πνευματική σχέση νοιώθουμε βαθειά εὐγνωμοσύνη.

DSC03170a

DSC03180aDSC03184a

DSC03201a

DSC03215a

DSC03220a

DSC03244a

DSC03269a

DSC03290a

DSC03292a

DSC03304a

DSC03318a

 DSC03323aDSC03344aDSC03363aDSC03368aDSC03397aDSC03439aDSC03469aDSC03474aDSC03482aDSC03502a