Στὶς 12 Ὀκτωβρίου, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο γονέων καὶ κηδεμόνων καὶ φίλων ἀτόμων μὲ αὐτισμό καὶ εἰδικὲς ἀνάγκες «Ἁγία Σκέπη», θὰ πραγματοποιήσουμε στὸ Ἡσυχαστήριό μας ἡμερίδα γιὰ τὸν αὐτισμό (ὧρες 7.15 - 14.00). 

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ ζήσουμε ἕνα εὐχάριστο καὶ δημιουργικὸ πρωινὸ μὲ γονεῖς καὶ παιδιὰ ΑμεΑ σὲ μιὰ προσπάθεια ἀλληλογνωριμίας καὶ ἀλληλοσεβασμοῦ. 

Εἶστε ὅλοι εὐπρόσδεκτοι καὶ οἱ προσευχές σας ἀπαραίτητες.

 

Ημερίδα