Μέσα σὲ κλίμα κατάνυξης ἀλλὰ καὶ βαθιᾶς ἀναστάσιμης χαρᾶς ἔγινε τὸ Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στὸν Ἱ. Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κυπριάδου ἡ Χειροτονία σὲ Πρεσβύτερο τοῦ Διακόνου π. Ἰουστίνου Ἀλεξίου, ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Θεσπιῶν καὶ Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ. Συμεών.

Ὁ νεοχειροτονηθεὶς ἱερομόναχος π. Ἰουστῖνος, στὸν λόγο του, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὴ χαρὰ ποὺ δίνει πάντα ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή του, μίλησε γιὰ τὸ δέος ποὺ αἰσθάνεται πιὰ μπροστὰ στὴ Θυσία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ πρέπει τώρα σὰν Ἱερέας νὰ διακονεῖ καὶ νὰ παραδίδει τὸν ἑαυτό του καθὼς καὶ τὸν πόνο καὶ τὶς ἀγωνίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο γιὰ τὴν πατρική του εὐλογία καὶ ἀγάπη, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἔνιωσε ἀπὸ Ἐκεῖνον, νὰ τὸν συμπεριλάβει στοὺς Ἱερεῖς κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Μιλώντας γιὰ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Θεσπιῶν κ. Συμεὼν τόνισε ὅτι τὸν διακρίνει ἡ τόλμη καὶ δυναμικότητα τῆς Μακεδονικῆς ψυχῆς καὶ ἡ υἱκὴ ἀφοσίωσή του στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ πιὸ στενὸς συνεργάτης. Εἶπε ὅτι νιώθει εὐεργετημένος ποὺ ἀπὸ τὰ δικά του χέρια θὰ λάμβανε τὴ χάρη τῆς Ἱερωσύνης.

Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν κ. Συμεὼν ἐπισήμανε ὅτι τὸν π. Ἰουστῖνο ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ τὸν γνώρισε τὸν χαρακτήριζε ἡ παιδικὴ καὶ ἀγαθὴ ψυχή του καὶ τὸν κάλεσε νὰ κρατήσει αὐτὴ τὴν παιδικότητα καὶ τὸ χαμόγελό του. Συγκινημένος τοῦ τόνισε νὰ θυμᾶται καὶ νὰ ἐπικαλεῖται τέσσερα πρόσωπα:

Τὸν ἑορταζόμενο ἅγιο τῆς ἡμέρας, Ὅσιο Πατάπιο, ποὺ ὡς ἀσκητὴς ἀναχωροῦσε ἀπὸ τὴ βοὴ καὶ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ κόσμου, τὸν ἅγιο τοῦ ὁποίου φέρει τὸ ὄνομα, Ὅσιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, γιὰ τὴν ἔντονη Χριστοκεντρικότητα ποὺ βίωνε στὴν ζωή του, τὸν μακαριστὸ γέροντα π. Γαβριὴλ Τσάφο, στὴν πνευματικὴ οἰκογένεια τοῦ ὁποίου ὁ νέος Ἱερομόναχος ἀνήκει, νὰ προσπαθεῖ νὰ βιώνει τὴν ξεχωριστὴ μικρασιάτικη παρακαταθήκη καὶ ποιμαντική του, καὶ τέλος τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο, ποὺ ἀγαπᾶ καὶ πονᾶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα καὶ ξεχωριστὰ γιὰ τὸν κάθε κληρικό, ὅπως καὶ γιὰ τὸν νεοχειροτονηθέντα Ἱερέα, στὸν ὁποῖο τὴν προηγούμενη ἡμέρα ἔδωσε πατρικὰ τὴν εὐχή Του. Μία τέτοια εὐχὴ ἔχει ἀκόμα μεγαλύτερη βαρύτητα ὅταν τὸ πρόσωπο ποὺ τὴ δίνει, πορεύεται μέσω δυσκολιῶν καὶ ἀδίκων εἰς βάρος του ἐπιθέσεων. Τοῦ εὐχήθηκε τέλος νὰ χαίρεται πάντα τὴν Ἱερωσύνη του.

Στὴ χειροτονία συμμετεῖχαν πολλοὶ Ἱερεῖς, οἱ περισσότεροι πνευματικὰ ἀναστήματα τοῦ μακαριστοῦ π. Γαβριὴλ Τσάφου, καθὼς καὶ οἱ Μοναχὲς ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Παναγία Βρυούλων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ πλῆθος κόσμου.