agiosandreas033.jpg monastiriathina022.jpg monastirioropos022.jpg agiosandreas011.jpg monastirioropos011.jpg agiosandreas022.jpg monastiriathina011.jpg

Τὴν προσεχὴ Κυριακὴ 23 Ιουνίου, στὶς 7.00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν πλατεία ποὺ βρίσκεται τὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (Λευκωσίας 40) θὰ γιορτάσουμε τὴ λήξη τῆς χρονιᾶς.

Εἶναι μία εὐκαιρία νὰ ἀνταμώσουμε ὅλοι, πρὶν σκορπίσουμε γιὰ τὸ καλοκαίρι, καὶ νὰ ζήσουμε μὲ μουσική, μὲ χορὸ καὶ με θεατρικὸ δρώμενο, ἕνα κλίμα ὄμορφο, κοινοτικὸ καὶ οἰκογενειακό.

Σᾶς περιμένουμε ὅλους

Ἐκ τοῦ Ναοῦ

Γιορτή1

Μέσα σέ κλίμα βαθειᾶς συγκίνησης καί ἀναστάσιμης χαρᾶς τελέστηκε τὴν Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου 2018 στό Μετόχι τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Παναγία τῶν Βρυούλων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στό Μήλεσι Ὠρωποῦ τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ π. Γαβριήλ Τσάφου, ἐφημερίου ἐπί πενήντα χρόνια στό Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου πλ. Ἀμερικῆς καί κτήτορα τῆς Μονῆς μας.

Στήν Θεία Λειτουργία προεξῆρχαν καί λάμπρυναν μέ τήν σεμνή παρουσία τους ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος καί ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἐνῶ συμμετεῖχαν καί πολλοί ἱερεῖς, πνευματικά τέκνα τοῦ Γέροντος Γαβριήλ καί πλῆθος πιστῶν πού ἦρθαν καί ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή γιά νά τόν τιμήσουν.

Γιά τήν ἑορτή τῆς ἡμέρας καθώς καί γιά τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γαβριήλ μίλησε πολύ ἁπλά ἀλλά καί βαθειά καί καρδιακά ὁ Θεοφιλέστατος Ἅγιος Ἐρυθρῶν. Τόνισε πόσο λαμπρή γιορτή εἶναι σήμερα καθώς τιμοῦμε τούς Ἅγιους Προπάτορες τῆς Θεοτόκου ἀλλά καί τούς ἀμέτρητους νεομάρτυρες πού σφαγιάστηκαν στήν Μικρασιατική Καταστροφή, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν μέ τό αἷμα τους τήν δική τους ὁμολογία πίστεως μέσα σέ πολύ τραγικές συνθῆκες. 

Καρπός, εἶπε, αὐτῶν τῶν μαρτύρων ὑπῆρξε καί ὁ μακαριστός π. Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἡ ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί μέσα σ΄ αὐτήν τήν ἀγκαλιά χιλιάδες ἄνθρωποι ἀναπαύτηκαν, βρῆκαν τόν Θεό, στηρίχτηκαν καί πορεύτηκαν στήν ἐν Χριστῶ ζωή. Στήν συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε στά χαρακτηριστικά τοῦ ἐκλιπόντος, τονίζοντας πόσο διακρινόταν γιά τήν ταπείνωση, τήν ἁπλότητα, τήν καλοσύνη καί τήν ἀγάπη του πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἔφερνε κοντά του, ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη του γιά τίς πατρίδες του, γιά τούς προγόνους καί τούς ἀπογόνους του. Τήν ἀγάπη του αὐτή τήν ἔδειξε πολύ ἔντονα ὅταν πρίν ἀπό λίγα χρόνια τοῦ εἴπαμε, συνέχισε ὁ Θεοφιλέστατος, ὅτι ξεκινᾶμε τήν ἀνασυγκρότητη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰωνίας. Ἡ χαρά του ἦταν ἔκδηλη ἀλλά καί ἡ μέ διάφορες μορφές συμπαράστασή του ἄμεση.

Γι αὐτό, ἀλλά καί γιά τήν ὅλη βιοτή του, τόν ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί τοῦ ἀπένειμε πρίν ἀπό λίγα χρόνια τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὄχι μόνο γιά νά τόν τιμήσει, ἀλλά γιά νά τοῦ δείξει ὅτι εἶναι ὄντως ἕνα κομμάτι αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας, ὅτι εἶναι παπᾶς τῆς Ἰωνικῆς γῆς, ὅτι εἶναι γνήσιος Μικρασιάτης, ἀπόγονος τῶν Βουρλιωτῶν γονέων του Βασιλείου καί Ἑλένης.

Τέλος ὁ Θεοφιλέστατος εἶπε ὅτι ὁ Γέροντας Γαβριήλ, ἀφοῦ ἐκπλήρωσε ἀνθρωπίνως τήν ἀποστολή του, ἀνέβηκε στόν οὐρανό καί συναγάλλεται σήμερα μέ τό νέφος τῶν νεομαρτύρων τῆς Ἰωνικῆς γῆς ἀλλά καί μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, κληρικούς καί λαϊκούς, πού ἦρθαν στό Ἱερὸ Ἡσυχαστήριό του γιά νά τιμήσουν τόν ἴδιο ἀλλά καί τά δάκρυα καί τόν ἀγῶνα του γιά νά ἀποκτήσουμε ὅλοι πνευματική ζωή. Παρέδωσε στήν Ἐκκλησία ἱερεῖς καί μοναχούς, πνευματικά παιδιά του, ὅλους ὅσους πέρασαν ἀπό κοντά του, καί οἰκοδόμησε χιλιάδες ψυχές. Καί ἐμεῖς ὅλοι ἔχουμε χρέος νά μήν ξεχάσουμε, ὄχι ἀπλά τίς λεκτικές, ἀλλά τίς βιωματικές του ὑποθῆκες.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἔκλεισε τόν λόγο του βαθειά συγκινημένος, μεταφέροντας τίς εὐχές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τίς ἀδελφές τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου καί τούς ἱερεῖς καί τά πνευματικά τέκνα τοῦ Γέροντος Γαβριήλ, ἀλλά καί τόν καημό καί τήν βαθειά συγκίνηση τῶν Μικρασιατῶν πού λαχταροῦν καί «κουβαλοῦν» μέσα τους τήν ἀγάπη καί τόν καημό γιά τίς πατρίδες τους. Μίλησε γιά μία γερόντισσα Μικρασιάτισα πού κάθε βράδυ, μέχρι πού ἔκλεισε τά μάτια της, ἄκουγε στόν ὕπνο της νά χτυποῦν οἱ καμπάνες τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σμύρνης. Αὐτό τό μήνυμα σᾶς φέρνω ἀπό τήν Ἀνατολή, τόν ἦχο ἀπό τίς καμπάνες τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, εἶπε ὁ Θεοφιλέστατος.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τελέστηκε τό 40ήμερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας. 

DSC 0002

DSC 0006

DSC 0007

DSC 0014

DSC 0021

DSC 0028

DSC 0034

DSC 0036

DSC 0040

DSC 0045

DSC 0053

DSC 0056

DSC 0071

DSC 0077

DSC 0081

DSC 0080

DSC 0086

DSC 0087

DSC 0089

DSC 0083

DSC 0101

DSC 0097

DSC 0107

DSC 0109

DSC 0113

DSC 0121

DSC 0124

DSC 0130

DSC 0137

DSC 0139

DSC 0140

DSC 0152

DSC 0146

DSC 0159

DSC 0165

DSC 0168

DSC 0174

DSC 0213

DSC 0208

 DSC 0108

 

Τὴν Πέμπτη 2 Αὐγούστου 2018 ἔγινε στὸ Μετόχι τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παναγία τῶν Βρυούλων στὸν Ὠρωπὸ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ Γέροντός μας Ἀρχιμανδρίτου π. Γαβριὴλ Τσάφου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω τὴν Τετάρτη 1 Αὐγούστου.

Στὸ βίντεο ποὺ ἀκολουθεῖ περιλαμβάνονται μέρος τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καὶ οἱ ἐπικήδειοι λόγοι ποὺ ἐξεφώνησαν ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν κ. Συμεὼν, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἰερωνύμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνὸς καὶ ὁ π. Ἰωάννης Ἀλεβιζόπουλος, ἐκ μέρους ὅλων τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ π. Γαβριήλ.