Εκτύπωση
Κατηγορία: Ἅγιος Ἀνδρέας
Εμφανίσεις: 7732

Τὴν Παρασκευὴ 24 Νοεμβρίου 2017, στὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὁδὸς Λευκωσίας 40, πλ. Ἀμερικῆς, ἔγινε ἡ πρώτη Νεανικὴ Σύναξις τῆς φετινῆς χρονιᾶς.

Ὁμιλητὴς ὁ καθηγητὴς Φυσικῆς καὶ Φιλοσοφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεώργιος Παῦλος, μὲ θέμα: Ὀρθόδοξη ἀσκητικὴ καὶ Παγκοσμιοποίηση.

Δεῖτε σὲ βίντεο τὴν ὁμιλία: